Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

pikkumyy
20:38
0734 f0c1
#Kryzysmęskości.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLuukka Luukka

June 24 2017

pikkumyy
22:26
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viaprudery prudery
pikkumyy
22:25
3224 d56b 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaprudery prudery
pikkumyy
20:45
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viaucieknijmi ucieknijmi
pikkumyy
15:31
8083 5b43
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
pikkumyy
15:25
4161 4b46 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

June 22 2017

pikkumyy
21:26
pikkumyy
21:26
8869 fd9c 500
Reposted fromSanthe Santhe viakikkeer kikkeer
pikkumyy
21:25
Młodość jest fajna, bo jest intensywna. I można robić wtedy totalnie banalne rzeczy: siedzieć na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę na przejściu dla pieszych i ta chwila będzie trwała w twojej pamięci przez lata. I dekadę później możesz być na koncercie, jechać pociągiem, pić piwo na plaży , całować kobietę, która będzie jeszcze piękniejsza niż ta poprzednia, ale to już nie będzie to samo, bo zabraknie tamtej intensywności. Nasze życie w pewnym momencie przyspiesza. Na początku jest gęste i upakowane, a później coraz rzadsze.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatriste triste
pikkumyy
21:24
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viatriste triste
pikkumyy
21:24
Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viatriste triste
20:43
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
pikkumyy
20:42
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viana-zakrecie na-zakrecie
pikkumyy
20:41
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
pikkumyy
20:40
1840 0d35
Reposted frommeem meem viaLuukka Luukka
pikkumyy
20:40
8965 e03b
Reposted fromkuben kuben viaLuukka Luukka

June 21 2017

pikkumyy
22:24
Psy mają coś z aniołów. Kochają cię bezgranicznie, wybaczają wszystko, zawsze są gotowe ci towarzyszyć, nawet jeśli budzisz je w środku nocy, by zjadły z tobą pizzę – gdyby człowiek miał takie cechy, byłby aniołem. A my zamiast to docenić, mówimy: „To tylko pies”.

June 20 2017

pikkumyy
22:54
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn vianezavisan nezavisan
pikkumyy
22:53
pikkumyy
22:53
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viaczekoladowysen czekoladowysen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl