Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

pikkumyy
16:18
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viajestemjeden jestemjeden

February 19 2019

pikkumyy
17:39
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
pikkumyy
17:39
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
pikkumyy
17:39
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"

February 18 2019

pikkumyy
12:22
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
pikkumyy
12:21
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
pikkumyy
12:21
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
pikkumyy
12:20
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
pikkumyy
12:20
nic mi z ciebie nie zostało
nagle
— Miron B.
Reposted fromdepresja depresja viatobecontinued tobecontinued
pikkumyy
12:19
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
pikkumyy
12:19

Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk. 

— Jakub Żulczyk
pikkumyy
12:18

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko

February 17 2019

pikkumyy
16:56
470/2015
*** (A więc nikt nie przeprosi) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
A więc nikt mnie nie przeprosi  za wszystko co się stało?
Nikt się nie będzie tłumaczył,  że nie mógł wymyślić lepiej?
Nikt mi nie powie Maleństwo  jakżeś się dzielnie trzymało?
Nikt mi medalu nie przyzna  ni po ramieniu poklepie?
Nikt nie powie dlaczego?  nikt mi nie powie dla kogo?
Nie wyjmie mi z serca strzały?  Nie zdziwi się że z nią żyłam?
Nie pocałuje mnie za to? I przejdę samotną drogą,
zgubię się i zarzucę,  tak jakbym nigdy nie była?
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaelinela elinela
pikkumyy
16:55
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:55
3650 aa2b 500

I want to be a sunbathing flower.

pikkumyy
16:54
Wszystko już było, oprócz nas.
— Żulczyk.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viapareidolie pareidolie
pikkumyy
16:54
8081 d7a8
Aleksandra Steć, Wrażliwość rzeczy martwych
Reposted fromEmisja Emisja vianergo nergo
pikkumyy
16:54
8188 3957 500
„Nikt z nas nie zna samego siebie na wylot. Są w nas miejsca, które pozostają poza naszym polem widzenia, i zawsze będziemy potrzebowali innych ludzi, żeby je nam pokazali.” Jon Frederickson
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabzdura bzdura
pikkumyy
16:53
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
pikkumyy
16:53
Reposted fromlugola lugola viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl