Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

pikkumyy
00:05
8616 3b11 500
Reposted frommeem meem viatobecontinued tobecontinued
pikkumyy
00:02
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken
pikkumyy
00:01
5554 8830
Reposted frompierdolony pierdolony viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pikkumyy
00:00
4348 f4e1 500
Reposted fromrof rof viadontforgot dontforgot
pikkumyy
00:00
Magią muzyki jest to, że każda piosenka przypomina Ci jakąś chwilę w życiu. 

November 23 2017

pikkumyy
23:59
8462 0b3f 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
pikkumyy
23:58
pikkumyy
23:53

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
19:43
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
pikkumyy
19:26
Nadchodzi ten czas świąt i sylwestra.. samotnych chwil...
— tarczyn
pikkumyy
19:25
8433 b9d3 500
Tatry, 23.11.2017, godz. 8 rano
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
pikkumyy
19:20
6359 996d 500
Reposted fromFinerinho Finerinho viaLuukka Luukka
pikkumyy
19:19

November 21 2017

pikkumyy
16:06
0072 7de9
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viawinnym-swiecie winnym-swiecie
pikkumyy
16:05
3140 efa5 500
pikkumyy
16:00
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
pikkumyy
16:00
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viawinnym-swiecie winnym-swiecie

November 20 2017

pikkumyy
18:27
pikkumyy
18:27
Albo ten uczuć jak się ma taki problem, o którym nie ma z kim pomówić. 
pikkumyy
18:25
Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.
- Jan Brzechwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl