Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

pikkumyy
12:32
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
pikkumyy
12:32
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianonecares nonecares
pikkumyy
12:32

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid vianonecares nonecares
pikkumyy
11:14
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialittlefool littlefool
pikkumyy
11:12
Na świecie ma się do wyboru tylko samotność albo pospolitość.
— Arthur Shopenhauer
Reposted fromstormymind stormymind viapawelq89 pawelq89
pikkumyy
11:11
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viapawelq89 pawelq89
pikkumyy
11:11
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamadadream madadream
pikkumyy
11:10
...potwory się nie rodzą, potwory ktoś stwarza.
— C.J. Roberts: "Zapach ciemności"
Reposted frompensieve pensieve viamadadream madadream
pikkumyy
11:10
0686 5d45 500
pikkumyy
11:09
pikkumyy
11:09
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamadadream madadream
pikkumyy
11:08
pikkumyy
11:08

March 18 2018

pikkumyy
01:10
Your skin touched mine and I knew I was home
Reposted fromslowostwor slowostwor viapoezja poezja
pikkumyy
01:09
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viapoezja poezja
pikkumyy
00:57
5058 67ba
pikkumyy
00:56
pikkumyy
00:54
2109 fb42 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viagreywolf greywolf
pikkumyy
00:54
6226 5551
Reposted fromMatalisman Matalisman viagreywolf greywolf
pikkumyy
00:53
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl